Wanneer naar een diëtist VG

Om medische redenen zal een arts vaak verwijzen naar de diëtist. In de artsenwijzer kan de arts terug vinden wanneer dat raadzaam kan zijn.

Altijd bij vragen rondom de voeding van iemand met een verstandelijke beperking kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde diëtist VG. Bijvoorbeeld bij obstipatie (verstopping) of juist bij vaak voorkomende diarree, bij regelmatig verslikken, voedselweigering of overgewicht.

Verzorgenden

Ook wanneer u als verzorgende meer wilt weten over wat iemand dagelijks nodig heeft of hoe u een dementerende cliënt voldoende kunt laten eten kunt u contact opnemen.

Lezingen en scholing

De diëtisten die zijn aangesloten bij de vereniging DVG kunnen lezingen en scholing geven aan bijvoorbeeld dagcentra, verzorgenden of ouders.
Omdat zij werkzaam zijn in de sector zijn ze op de hoogte van omstandigheden die mede bepalend zijn voor de voeding. Zij kunnen aangepaste informatie geven over wat een goede maaltijd is en hoe je die kunt klaarmaken en aanpassen aan de speciale omstandigheden van een cliënt.
Ze kunnen ook recepten geven of aanpassen aan de dieetsituatie.