Werkwijze

Een dieet wordt het beste volgehouden wanneer het aansluit bij de gewoontes van de cliënt. In een uitgebreid gesprek probeert de diëtist zoveel mogelijk informatie hierover te krijgen.

Daarbij komen onder meer aan de orde:

  • De mogelijkheden en beperkingen van de cliënt
  • De woon- en leefomstandigheden
  • De lichamelijke situatie
  • Het eetpatroon
  • Het lengte- en gewichtsverloop

Indien mogelijk samen met de cliënt, maar zeker samen met de ouders en/of verzorgers maken we dan afspraken over het te volgen dieet. Dit wordt ook altijd op schrift gezet, eventueel ondersteund met plaatjes of picto’s.

De behandeling wordt regelmatig geëvalueerd. Zonodig doet de diëtist een beroep op andere disciplines, bijvoorbeeld een gespecialiseerde logopedist, pedagoog of ergotherapeut.
Bovendien wordt er gerapporteerd naar de behandelend arts.