Post HBO cursussen

Basiscursus DVG

De DVG basiscursus kan weer worden ingepland als daar voldoende animo voor is. Wanneer je interesse hebt in deze scholing mag je een mail sturen naar scholingdvg@gmail.com

Epilepsie scholing

Datum: 21 september 2021

Deze scholing is vol. Heb je interesse? Geef dit door een mail te sturen aan scholingdvg@gmail.com dan kom je op de wachtlijst. 

Bij voldoende interesse zal deze scholing opnieuw worden aangeboden in 2022.