Factoren van invloed op de voedingstoestand

gezvoed 5Rondom de voeding van cliënten spelen veel factoren een rol, zoals energiebehoefte, woon- en werkomgeving en gedrag. Daar moet de diëtist allemaal rekening mee houden. De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vraagt veel tijd en geduld. De belangrijkste zaken om rekening mee te houden zijn:

 • De cliënt is een individu met eigen behoeftes, wensen en voorkeuren.
 • De lichamelijke situatie zoals een achterliggend syndroom of spasticiteit en vergroeiingen.
 • Kauw- en slikproblemen en overgevoeligheid rond het mondgebied.
 • De individuele energiebehoefte
 • Mate van mobiliteit en hoeveelheid beweging.
 • Medicijnen en eventuele bijwerkingen.
 • De woon- en werkomgeving van cliënten is heel divers. Zij komen op veel verschillende plaatsen waar ook gegeten wordt, zoals de woongroep, de dagbesteding, bij familie, op school, in het logeerhuis enz.
 • Tijdens de maaltijd zijn er veel zaken van invloed zoals onrust aan tafel, tijdsdruk van de verzorging, eethouding, muziek en onaangepast bestek.
 • Voedselweigering
 • Gedrag rondom voeding kan een rol spelen zoals bijvoorbeeld spelen met eten, eten wegpakken bij een ander, vreemde voorwerpen ete.
 • De groei van kinderen met een verstandelijke beperking verloopt vaak anders. De lengte kan achterblijven of de verhouding lengte en gewicht is anders.
 • De leeftijd van cliënten komt vaak niet overeen met de kalenderleeftijd. Lichamelijk, intellectueel en emotioneel gaat de ontwikkeling niet altijd gelijk op. Ook begint het verouderingsproces meestal eerder.
 • De communicatie met cliënten moet aangepast worden aan de mogelijkheden. Hierbij kan visuele ondersteuning of gebarentaal een hulpmiddel zijn.

Algemene kaart informatie dieetconsult