Veel gestelde vragen

  1. Wat doet de diëtist VG anders dan andere diëtisten?
  2. Hoeveel behandelingen zijn er meestal nodig?
  3. Wordt de behandeling door een diëtist vergoed door de zorgverzekering?
  4. Wordt dieetvoeding, zoals sondevoeding of drinkvoeding door de zorgverzekering vergoed?
  5. Is er speciaal voorlichtingsmateriaal voor mensen met een verstandelijke beperking?
  6. Mijn kind heeft epilepsie. Kan een ketogeen dieet hierbij helpen?


Voor andere vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk verder helpen!

links man pictos kort

A. Wat doet de diëtist VG anders?

De diëtist VG heeft specifieke kennis van en ervaring met mensen met een verstandelijke beperking en de voedingsproblemen die zij kunnen hebben. Vaak zijn er meerdere factoren die tegelijk een rol spelen.Zoals een achterliggend syndroom, medicatie, kauw- en slikstoornissen en de verschillende omgevingen waar de cliënt vertoeft. De diëtist geeft behandeling op maat en adviseert zowel de cliënt als de ouders/verzorgers en anderen die bij de zorg voor de cliënt betrokken zijn. Het doel van de behandeling is altijd verbeteren en/of in stand houden van de kwaliteit van leven. Waar nodig gebeurt dit in multidisciplinaire samenwerking met arts, logopedist, pedagoog, fysiotherapeut en ergotherapeut. Het dieetadvies wordt vervolgens uitgewerkt en eventueel voor de cliënt gevisualiseerd.

B. Hoeveel behandelingen zijn er meestal nodig?

Hoeveel behandelingen er nodig zijn valt niet altijd precies te zeggen. Het is mede afhankelijk van het soort dieet en de complexiteit van de situatie. Na het eerste gesprek kan een diëtist hierover wel een indicatie geven. Uiteraard is ook belangrijk hoe secuur een dieetadvies wordt nageleefd.

C. Wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekering?

De basisverzekering vergoedt 3 uur dieetzorg per jaar. Dit valt echter wel onder het eigen risico. De behandeling bestaat niet alleen uit direct contact met de cliënt, maar omvat ook de uitwerking van het dieet, verslaglegging en overleg met andere behandelaars.

D. Wordt dieetvoeding vergoed door de zorgverzekering?

Als de dieetvoeding op medische indicatie wordt gegeven kan een vergoeding worden aangevraagd bij uw zorgverzekering. De diëtist kan hiervoor een formulier invullen. Als de zorgverzekeraar deze aanvraag goedkeurt kunt u een vergoeding krijgen.

Vergoeding kan worden aangevraagd wanneer er sprake is van:

  • Een stofwisselingsstoornis
  • Een ernstige voedselallergie
  • Een resorptiestoornis (als voedingsstoffen door de darm niet goed worden opgenomen)
  • Ernstig risico op ondervoeding, vastgesteld met een gevalideerd screeningsinstrument

E. Is er speciaal voorlichtingsmateriaal voor mensen met een verstandelijke beperking?

Helaas is er niet veel kant en klaar voorlichtingsmateriaal voor deze groep mensen beschikbaar. Hoe het er uit moet zien is ook zeer persoonsgebonden. Soms wordt gebruik gemaakt van materiaal dat voor kinderen is gemaakt, maar cliënten vinden dat vaak erg kinderachtig.

Materiaal kan gevisualiseerd worden met behulp van foto’s, plaatjes en/of pictogrammen.

Bestaande materialen kunt u vinden op de pagina materialen.

F. Epilepsie bij kinderen en ketogeen dieet

Een ketogeen dieet wordt soms gegeven aan kinderen met moeilijk instelbare epilepsie. Het principe van het dieet is een vetrijke voeding met weinig koolhydraten en weinig eiwit. Door de vetverbranding komen er ketonen vrij die bij sommige kinderen het optreden van epileptische aanvallen kunnen verminderen. Niet ieder kind met epilepsie komt hiervoor in aanmerking. U dient altijd goed te overleggen met uw arts. Voor een ketogeen dieet moet u naar een daarin gespecialiseerde diëtist.