Diëtetiek Verstandelijk Gehandicaptenzorg

Artsen

Verbeter cliëntenzorg door intensieve samenwerking met de diëtist

Ons gezamenlijke doel is gerichte en effectieve zorg bieden. Dit geldt zeker voor mensen met een verstandelijke beperking, omdat hun voedings- en gezondheidsbehoeften wezenlijk verschillen van andere cliënten.

Waarom doorverwijzen naar een diëtist gespecialiseerd in de VG?

Er zijn verschillende redenen om door te verwijzen of samen te werken met een diëtist VG. Wij zetten ze op een rij:

Specifieke voedingsproblematiek

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak unieke voedings- en gewichtsproblemen die afwijken van de algemene populatie. Hierbij spelen aspecten zoals lichaamsbouw, lichaamssamenstelling, stofwisseling, medicijngebruik, gedrag, motoriek, zintuigen en communicatie een rol.

Complexiteit van casussen

Bij cliënten met ernstige meervoudige beperkingen, ernstige gedrags- of psychische problemen, of een specifiek syndroom/gendefect, is de problematiek vaak zo complex of zeldzaam dat een gespecialiseerde benadering essentieel is.

Diepgaande kennis en ervaring

De diëtist VG beschikt over uitgebreide expertise betreffende deze specifieke problematiek en kent de uitdagingen die deze cliënten in hun dagelijks leven ervaren.

Afgestemd op de belevingswereld

Een diëtist VG kan zich verbinden met de belevingswereld van de cliënt, waardoor de behandeling effectiever wordt.

Multidisciplinaire aanpak

In de complexe zorg rondom mensen met een verstandelijke beperking is een teambenadering cruciaal. De diëtist VG werkt nauw samen met andere professionals, zoals artsen VG, gedragskundigen, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, vaktherapeuten en verpleegkundigen, om de best mogelijke zorg te bieden.

Dieetbehandeling

De diëtist VG werkt volgens de uitgangspunten van methodisch handelen, evidence based practice en klinisch redeneren. Behandeling is gebaseerd op (inter)nationale mono- en multidisciplinaire richtlijnen.

Uitgangspunt van dieetbehandeling is optimale kwaliteit van leven binnen de gegeven beperkingen.
Het handelen van de diëtist VG is afgestemd op de unieke situatie van de cliënt. Doelen zijn gericht op het voorkomen, opheffen, verminderen en/of compenseren van met voeding samenhangende of door voeding beïnvloedbare stoornissen, beperkingen en participatieproblemen.

Dieetbehandeling in de VG is vaak mediërend en langdurig. De benodigde behandeltijd wordt bepaald door factoren zoals diagnose, comorbiditeit, gezondheidsvaardigheden en communicatiebeperking. Cliënten met een verstandelijke beperking hebben langere tijd nodig voor het verwerken en toepassen van informatie. Zij worden vaak overschat in hun begrip en organisatievermogen. Extra tijd voor uitleg en ondersteuning is dan nodig.

Dieetbehandeling binnen de instelling

Cliënten kunnen voor behandeling terecht bij de diëtist VG van de instelling. Voor dieetbehandeling is een verwijzing nodig van de huisarts, arts VG, specialist of gedragsdeskundige. Voor cliënten die een verblijfsindicatie inclusief behandeling hebben wordt de behandeling vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ). Voor cliënten die een verblijfsindicatie exclusief behandeling hebben wordt de behandeling vaak vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Dieetbehandeling buiten de instelling

Cliënten die geen verblijfsindicatie hebben bij een instelling (of daar geen dagbesteding volgen), kunnen voor behandeling terecht bij de diëtist VG via de polikliniek van een instelling of bij een diëtist werkend in de eerste lijn. Voor dieetbehandeling is een verwijzing nodig van de huisarts, arts VG of specialist. Voor cliënten die buiten een instelling wonen wordt de behandeling vaak vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Meer informatie

Artsenwijzer Diëtetiek: 
over voedingsproblematiek in de VG, de werkwijze van de dietist en vergoeding dieetbehandeling.

Behandeling binnen de langdurige gehandicaptenzorg:
beschrijving van behandeling als onderdeel van een integraal zorgaanbod.

Centrum Gezond Gewicht van Erasmus MC: cliënten VG met aangetoonde onderliggende tertiaire aandoeningen van obesitas kunnen worden doorverwezen naar het Centrum Gezond Gewicht.

Adressen van poliklinieken instellingen VG

Namen en adressen van diëtisten VG

Namen en adressen van dietisten werkzaam in de eerste lijn

Specialiseer in Gehandicaptenzorg

Maak Kennis met onze Zorgmogelijkheden