Diëtetiek Verstandelijk Gehandicaptenzorg

Over DVG

DVG staat voor Diëtetiek Verstandelijk Gehandicaptenzorg. Een landelijk erkend netwerk van diëtisten met een specifieke deskundigheid. Alle leden van de DVG werken binnen een organisatie van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Verdeeld over vier regio’s komen de leden minimaal drie keer per jaar bij elkaar ter bevordering van de eigen deskundigheid. Daarnaast is er jaarlijks een landelijke themadag voor leden en belangstellenden. Sinds kort is het netwerk overgegaan in een vereniging zodat profilering van het eigen werkveld en overleg met andere organisaties beter kunnen verlopen.

Doelstellingen
  • Optimalisering van de levering van een hoge kwaliteit van dieetbehandeling en voedingsadvisering aan mensen met een verstandelijke beperking.
  • Het vergroten van kennis en vaardigheden daartoe en het versterken van samenwerking tussen alle diëtisten die in deze zorg werkzaam zijn.
  • Vergroten van de bekendheid van de vereniging en haar activiteiten bij derden.
 
Specifieke deskundigheid
Elke diëtist heeft de HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek afgerond en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Om goed in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te kunnen werken is het van belang dat de diëtist zich op dit gebied nog verder specialiseert. Specifieke kennis en vaardigheden zijn onder andere:
 
  • Kennis van de verschillende vormen van verstandelijke beperking en eventuele syndromen die hieraan ten grondslag liggen
  • Kennis van (bij)werking van veel gebruikte medicijnen
  • Aangepaste communicatie met de cliënt en zijn omgeving
  • Aangepaste uitwerking van informatie voor de cliënt
  • Rekening houden met omgevingsfactoren en leven in groepsverband
  • Multidisciplinair werken waar nodig
  • Voorlichtingsmaterialen ontwikkelen of aanpassen aan de mogelijkheden van de cliënt
Werken in regio’s
Landelijk is de DVG verdeeld over vier regio’s. Daar binnen komen de leden minimaal drie keer per jaar bij elkaar ter deskundigheidsbevordering. Dat gebeurt door het uitwisselen van informatie, kennis en ervaring. Intervisie en literatuurstudie zijn daar onderdeel van, evenals ontwikkeling van speciale materialen en protocollen.