Ondervoeding: screening en behandeling

De Stuurgroep Ondervoeding van het VU Medisch Centrum stelt het volgende beschikbaar: Richtlijn screening en behandeling van ondervoeding (Word) Bijlage optimale screening (PowerPoint) Optimale-screening Richtlijn-ondervoeding

Dienstenwijzer diëtetiek langdurige zorg

Ontwikkeld door diëtisten die werkzaam zijn in de verpleging en verzorging, in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en in de zorg voor psychiatrische patiënten. Zij hebben een overzicht ontwikkeld van de diensten die diëtisten leveren. April 2011 Dienstenwijzer bekijken/downloaden (pdf)

Als eten niet vanzelf gaat

Mensen met een beperking kampen vaak met eet- en drinkproblemen. Wat zijn deze problemen? Hoe vaak komen ze voor? En wat wordt eraan gedaan? Rieke Veurink en Chantal Visser Artikel bekijken/downloaden (pdf)