Stellingen herhaald: Wat is je mening nu?

Aan het begin van deze e-learning heb je 3 stellingen voorgelegd gekregen. Beantwoord de stellingen opnieuw. Is je antwoord veranderd en hoe komt dat?